Homeخرماخرمای زاهدی

خرمای زاهدی

توضیحات

صادرات خرمای زاهدی

رقم زاهدی مانند رقم دیری از ارقام خشک به شمار می رود.

در برخی از مناطق به عنوان رقم نیمه خشک است،در مناطقی از کشور به عنوان قصب از آن نام برده شده است.

در بسیاری از نقاط خرما خیز کشور به خصوص در خوزستان ،فارس،بوشهر و استان کرمانشاه نیز در سطح زیاد کشت می شود.

مهم ترین منطقه گسترش آن در پشتکوه بوشهر می باشد.

میوه در مرحله خارک زرد رنگ، در مرحله رطب قهوه ای روشن

و در مرحله خرما قهوه ای متمایل به قرمز تا زرد کمرنگ می شود.

زاهدی یا زهدی در زبان عربی فراوان و ارزان است.

زاهدی که از ارقام صنعتی می باشد برای تهیه الکل ،سرکه به کار می رود.

نسبت گوشت میوه زاهدی به هسته معادل 6.35است.

هسته زاهدی بیضی ،رنگ آن قهوه ای ،میزان چسبندگی هسته به میوه متوسط

و رسیدن خارک در اوایل شهریور ،ولی برداشت میوه کاملا رسیده آن در اواخر شهریور ماه صورت می گیرد.

میزان چسبندگی کلاهک به میوه متوسط است.این رقم خرما تقریبا در تمام استان های خرما نیز کم و بیش کاشته می شود.

خرمای زاهدی جز خرماهای خشک طبقه بندی می شود و رقمی دیر رس بوده و مقدار ریزش آن زیاد است.این رقم خرما در برازجان، کازرون، فیروز آباد، بوشهر، جهرم، لار، اهواز، خرمشهر و نیز عراق و آمریکا کاشته می شود.

 

صادرات خرمای زاهدی

صادرات خرمای زاهدی و صادرات گیاهان دارویی توسط شرکت بازرگانی ملکی انجام می شود.

جهت مشاوره خرید و صادرات خرمای زاهدی با ما در تماس باشید.