خانه » انواع مازو و چگونگی رشد گیاه مازو

انواع مازو و چگونگی رشد گیاه مازو

by admin
انواع مازو

انواع مازو و چگونگی رشد گیاه مازو :

مازو به دو نوع سبز رنگ و سفید رنگ وجود دارد

که بر اثر نیش حشره های موسوم  Cynipd Gallae Tinctoriae به جوانه گیاه مازو تولید می شود.

انواع مازو

  • مازو سبز: سبز ،کوچک و دندانه دار که آن را مازوی سبز می نامند.
  • مازو سفید: این نوع مازو صاف، سبک و دارای سوراخ است.

بهترین مازو آن است که کال، سنگین وزن و سخت باشد.

چگونگی رشد مازو

مازو، بر اثر نیش حشره های موسوم  Cynipd Gallae Tinctoriae به جوانه گیاه مازو تولید می شود. این حشره تخم خود را در جوانه درختان مازو می گذارد تا نوزادش از شیره آن تغذیه کند.

پس از آن که نوزاد تغییر شکل داد، در ماه دوم تابستان تبدیل به حشره ای کامل می شود و از برآمدگی های جوانه که تولید کرده پرواز می کند.

0 comment

related articles