خانه » انواع گونه های ثعلب – قسمت سوم

انواع گونه های ثعلب – قسمت سوم

by admin
انواع گونه های گیاه ثعلب

انواع گونه های گیاه ثعلب :

گیاه ثعلب دارای سه گونه زیر است: گونه Orchis Mascula L. و گونه Orchis Laxiflora Lam.  و گونه Orchis Maculata L.

انواع گونه های ثعلب

گونه Orchis Maculata L. به انگلیسی Spotted Orchis و به فرانسوی Orchis Maزrchis Mau

و در مازندران، گیلان، کندوان، پل زنگوله، و اصفهان یافت می شود. سفید است که به شکل خوشه باز می شود.

 و در آسیای صغیر cule یا Orchis Tachete شناخته می شود.

این گونه گیاهی است چند ساله دارای غده زیر زمینی پنجه شکل، برگ های آن بدون دمبرگ، پهن و بیضی شکل است.

پراکندگی جهانی گونه Orchis Maculata L

این گیاه بومی مناطق گرم هند و بنگال است.

پراکندگی در ایران: آذربایجان، نقاط مرطوب کوه گلوزا، دیلمان

0 comment

related articles