خانه » پراکندگی جغرافیایی گیاه باریجه و پراکندگی جهانی باریجه

پراکندگی جغرافیایی گیاه باریجه و پراکندگی جهانی باریجه

by admin

دامنه انتشار گیاه باریجه و پراکندگی جهانی باریجه

دامنه انتشار گیاه باریجه: ایران، افغانستان و آسیای مرکزی و در ایران زنجان، چهارمحال بختیاری، اصفهان، تهران، قزوین، کرمانشاه، فارس، خراسان و… رویشگاه گیاه باریجه است.

دامنه انتشار گیاه باریجه

پراکندگی جهانی: ایران، افغانستان و آسیای مرکزی

پراکندگی جغرافیایی گیاه باریجه در ایران

گیاه باریجه بومی ایران می­ باشد.

کوهستان­ ها و ارتفاعات بالای 2000 متر بسیاری از استان­ ها از جمله زنجان، چهارمحال بختیاری،

اصفهان، تهران، قزوین، کرمانشاه، فارس، خراسان و… رویشگاه گیاه باریجه است.

 

تماس با ما 

0 comment

related articles