خانه » ریخت شناسی گیاه باریجه

ریخت شناسی گیاه باریجه

by admin
ریخت شناسی گیاه باریجه

گیاه باریجه چیست

ریخت شناسی گیاه باریجه و فرآورده دارویی گیاه باریجه (صمغ رزینی باریجه)

باریجه گیاهی است علفی چند ساله، سبز مایل به خاکستری رنگ و پوشیده از تارهای ریز، با ساقه ­ای به ارتفاع 70تا 100 سانتی متر، برگ­ های آن شبیه به چنار و با بریدگی­ های بیشتر، که سطح آن براق و حاشیه اره­ ای دارند و در تمام طول عمر گیاه تنها یکبار به گل می نشیند.

فرآورده دارویی گیاه باریجه (صمغ رزینی باریجه)

از ساقه و یا طوقه گیاه باریجه در اثر ایجاد خراش و یا نیش حشرات، شیره­ای خارج می­ شود،

که بتدریج در مجاورت هوا خشک شده و به آن صمغ رزینی باریجه گفته می­ شود.

0 comment

related articles