خانه » زعفران چیست و نام های گیاه زعفران

زعفران چیست و نام های گیاه زعفران

by admin

زعفران چیست؟

گیاه زعفران چیست و ویژگی های زعفران کدام است؟ نام های علمی و نام زعفران در زبان های بین المللی در این مقاله توضیح داده می شود.

زعفران چیست؟

کلاله مادگی خشک شده گیاه Crocus Sativus L. از خانواده زنبق (Iridaceae) است که حداقل واجد 4/0درصد اسانس (حجم/وزن) است.

نام های گیاه زعفران
  • نام علمی زعفران :Crocus Sativus. 
  • نام لاتین زعفرن : Crocus Sativus L.
  • نام انگلیسی زعفران :Saffron, True Saffron, Day Saffron, Crocus.
  • نام آلمانی زعفران : Safran, Echter Safran, Gewurzsafran.
  • نام فرانسوی زعفران :Safran, Safran D’automne, Safran Officinal, Safran Cultive.
  • نام های فارسی زعفران : زعفران، کَیسَر، رفون
  • نام عربی زعفران : کروکو، الزعفران

تماس با ما 

0 comment

related articles