خانه » عوارض جانبی گیاه حنا و شرایط نگهداری گیاه حنا

عوارض جانبی گیاه حنا و شرایط نگهداری گیاه حنا

by admin
عوارض جانبی گیاه حنا

پودر حنا می تواند سبب تحریک پوست و اگزما و التهاب پوستی شود،

برگ های حنا در موش های ماده ناباروری ایجاد نموده است.

عوارض جانبی گیاه حنا

پودر حنا می تواند سبب تحریک پوست و اگزما و التهاب پوستی شود، برگ های حنا در موش های ماده ناباروری ایجاد نموده است.

تقلبات و اشتباهات گیاه حنا

برگ های آن با برگ های گیاه Coriaria Myrtifolia اشتباه می شود اما در پودر حنا مواد مختلفی را می شود به صورت تقلبی افزود.

شرایط نگهداری گیاه حنا

در جای خشک و خنگ نگهداری شود.

0 comment

related articles