خانه » پراکندگی جغرافیایی آویشن شیرازی زمان جمع آوری و طرز نگهداری آویشن شیرازی

پراکندگی جغرافیایی آویشن شیرازی زمان جمع آوری و طرز نگهداری آویشن شیرازی

by admin
پراکندگی جغرافیایی آویشن شیرازی

پراکندگی جغرافیایی آویشن شیرازی

پراکندگی جهانی

افغانستان، پاکستان، جنوب و مرکز ایران

پرکندگی در ایران

اصفهان، خوزستان، لرستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب فارس، جنوب کرمان، جنوب خراسان، جنوب یزد.

زمان جمع آوری آویشن

اوایل خرداد تا اوایل مهرماه

طرزنگهداری آویشن شیرازی

دور از نور خورشید و در ظروف در بسته نگهداری شود.

0 comment

related articles