خانه » پراکندگی جغرافیایی شیرین بیان و زمان برداشت

پراکندگی جغرافیایی شیرین بیان و زمان برداشت

by admin

پراکندگی جغرافیایی شیرین بیان

پراکندگی جهانی

ایران، ترکیه، عراق، سوریه، قبرس، ترکمنستان، پاکستان،افغانستان، مجارستان، یونان، شرق روسیه.

پراکندگی در ایران

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،کردستان، کرمانشاه، گرگان، کرمان، هرمزگان، خراسان، سمنان، سیستان بلوچستان، اصفهان، زنجان، اراک ، تهران

زمان برداشت

ریشه های گیاه 3 الی 4 ساله در فصل پاییز و اوایل زمستان برداشت نموده و پس از خشک کردن، به قطعات 15 الی 30 سانتی متر بریده و در محل خشک نگهداری می کنند.

0 comment

related articles