خانه » پایتخت گل گاو زبان

پایتخت گل گاو زبان

by admin
پراکندگی جغرافیایی گل گاو زبان

پایتخت گل گاو زبان ایران

پراکندگی جغرافیایی گل گاو زبان ایرانی و زمان جمع آوری گل گاو زبان و تعداد دفعات، مقدار و زمان مصرف گل گاوزبان در این مقاله توضیح داده می شود.گل گاوزبان ایرانی بیشتر در قفقاز و در ایران نواحی شمال غرب و شمال ایران می روید.همچنین در اردیبهشت تا خرداد ماه زمان چینش است.

پراکندگی جغرافیایی گل گاو زبان ایرانی

پراکندگی جهانی: ایران و قفقاز

پراکندگی در ایران: این گیاه بومی ایران می باشد: . در ایران در گیلان، مازندران و نواحی شمال غرب ایران می روید.

پراکندگی جغرافیایی گل گاو زبان

زمان جمع آوری گل گاو زبان

همزمان با گلدهی گیاه یعنی از آغاز اردیبهشت تا خرداد ماه جمع آوری می شود.یکی از مواردی که باید پیش از اقدام برای برداشت این محصولات در نظر داشت ،جامعه یا بازار هدف این محصول میباشد .این مورد بسیار حائض اهیمت است که آیا میتوان این گیاه را به خارج از کشور نیز صادر کرد یا نه؟ برای پاسخ به این سوال با ما همراه باشید.

تعداد دفعات، مقدار و زمان مصرف گل گاوزبان

چهارگرم از گل های خشک را به داخل نیم لیتر از آب  جوش ریخته، پس از 15 دقیقه صاف نموده و یک فنجان از آن را بین دو وعده غذا مصرف شود. بهترین زمان مصرف گل گاو زبان قبل از خواب است: مصرف روزانه حداکثر سه فنجان است.

گروه بازرگانی ملکی به عنوان یک بازوی بزرگ در امر صادرات گیاهان دارویی در ایران و خارج از کشور این افتخار را دارد که به ارائه خدمات بسیار زیادی در خصوص فروش عمده گل گاو زبان در ایران و خارج از کشور بپردازد.پس در ادامه و برای صادرات خود میتوانید با ما همراه باشید.

 مهمترین آفت گل گاوزبان

مهمترین آفت گل گاو زبان کرم برگ خوار است که در زمان برداشت بیشترین خسارت را وارد می کند و چون در این زمان مبارزه ی شیمیایی صلاح نمی باشد، مبارزه ی بیولوژیک توصیه می شود. سفیدک پودری نیز ممکن است رخ دهد. تماس خارجی با برگ گل گاو زبان تازه ممکن است سبب خارش پوست در برخی افراد حساس شود. خارهای سطح گیاه می تواند تحریک کننده پوست شما باشد، بنابراین استفاده از دستکش هنگام کار با گل گاو زبان قابل توصیه است. گل گاوزبان بعلت داشتن آلکالوئید برای زنان باردار و کودکان مضر می باشد.

0 comment

related articles