خانه » اطلاعات درمانی باریجه و آثار فارماکولوژیکی گیاه باریجه

اطلاعات درمانی باریجه و آثار فارماکولوژیکی گیاه باریجه

by admin
اطلاعات درمانی باریجه

آثار فارماکولوژیکی باریجه

آثار ضد درد، ضد باکتری، ضد قارچی عصاره خشک شده الکلی حاصل از اندام هوایی

و ریشه گیاه باریجه و صمغ اشکی و عسلی باریجه مورد مطالعه فارماکولوژیست­ ها قرار گرفته است

که در مقایسه با مورفین اثر ضد درد ریشه و اندام هوایی آن بیشتر و در نوع صمغ اشکی،

معادل مورفین و تنها در نوع عسلی کمتر از مورفین گزارش شده است همچنین اثرات ضد قارچی باریجه در مقایسه با لیستاتین گزارش شده است.

 اطلاعات درمانی باریجه

این گیاه حاوی گالبارزنیک و گالبانیک اسید است. در حدود 40% از ترکیبات را تشکیل می دهد اثرات خلط آوری و تحریک کنندگی گیاه را به این ترکیبات نسبت می دهند.

0 comment

related articles