خانه » انواع گونه های ثعلب – قسمت دوم

انواع گونه های ثعلب – قسمت دوم

by admin
انواع گونه های ثعلب

گیاه ثعلب دارای سه گونه زیر است: گونه Orchis Mascula L. و گونه Orchis Laxiflora Lam.  و گونه Orchis Maculata L.

انواع گونه های ثعلب

گونه Orchis Laxiflora Lam. گیاهی است چند ساله به بلندی 50-30 سانتی متر

برگ های آن نیزه ای خطی، موج دار ودراز، برگ های پایین و وسط دراز، برگ های بالا کوچک است.

گل های این گونه درشت و به رنگ بنفش ارغوانی و به ندرت دارای گل های ریز صورتی یا سفید است که به شکل خوشه باز می شود.

پراکندگی جهانی گونه Orchis Laxiflora Lam

اروپای مرکزی و جنوبی، ایران: ، افغانستان، ترکیه، قفقاز و آسیای صغیر، تبت.

پراکندگی در ایران: گرگان، آذربایجان، اطراف تهران، کرج، غرب همدان، اصفهان.

0 comment

related articles