خانه » گیاه سدر چیست و نام های گیاه سدر

گیاه سدر چیست و نام های گیاه سدر

by admin
گیاه سدر چیست

گیاه سدر چیست و نام های علمی سدر در این مقاله توضیح داده می شود.

برگ های خشک شده گیاه Zizyphus Spina- Christi (L) wild.  از خانواده عناب (Rhamnaceae) است.

نام های گیاه سدر

علمی: Zizyphus Spina – Christi (L) Wild.   

انگلیسی: Nabk-Tree, Christs Thorn.

آلمانی: .Chrristdorn, Christdornbrustbeere

فرانسه: Epine Du Christ, Nabca.

عربی: السدر، شجر النبق.

فارسی: سدر، سدره، ضال، سنجد گرجی، منبل داود، نیم، کنار.

ویژگی های سدر

درختی ارتفاع است به ارتفاع 5 -12 متر، همیشه سبز ، با تاجی تقریبا کروی یا تخم مرغی، به قطر گاهی تا 15 متر، گاه درختچه ای و کوچک، میوه آن کوچک خوشبو در ابعاد سنجد، بعد از رسیدن سرخ و زرد می شود. برگ های ساییده شده کنار را سدر می گویند و در بازار به همین اسم عرضه می شود.

0 comment

related articles